Testa Toddly redan idag - Få prisförslag

De vanligaste frågorna om kolik – vi svarar!

De vanligaste frågorna om kolik – vi svarar!
28/08/2023 Alma

Spädbarnskolik, eller tremånaderskolik, är begreppet för när bebisar skriker intensivt, länge och regelbundet. Mer specifikt kallas det för kolik när bebisar skriker minst tre gånger i veckan och i timmar i sträck. Det är inte ett sjukdomstillstånd, utan ett tillstånd av obehag som är ofarligt. Ofta inträffar det vid ungefär samma tid på dygnet och många upplever det som mycket svårt att trösta sitt barn. Det kan vara mycket påfrestande för dig som förälder och många känner känslor som besvikelse, irritation och hjälplöshet. Orsaken till kolik är inte klarlagd och fastän det finns orsaker som tros vara bidragande kan symptomen skilja sig mycket. Trots detta finns många sätt som du kan stötta din bebis på. I den här artikeln kommer vi att besvara de vanligaste frågorna om kolik. Dessutom ger vi dig råd om hur du som förälder kan söka hjälp när det känns kämpigt.

De vanligaste frågorna om kolik

 1. Vad är symptomen?
 2. Vad är bra att veta när min bebis har kolik?
 3. När ska jag söka vård för mitt barn?
 4. Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Vad är symptomen på kolik?

Kolik är vanligt bland bebisar och det är svårt att skilja mellan vad som är vanligt gråt och inte. Den allmänna beskrivningen av symptomen på spädbarnskolik är att perioderna kännetecknas av:

 • Intensiva anfall av svårtröstligt skrikande. Skrikandet kan vara i flera timmar eller i fler kortare perioder.
 • Det är vanligt att skrikandet sker på eftermiddagen eller kvällen, eller vid ungefär samma tid varje dag.
 • Bebisar kan ofta skrika mycket kraftigt. Ljushyade barn kan ofta bli röda i ansiktet och bleka runt munnen av ansträngning.

För de festa spädbarn som drabbas av kolik inträffar det mellan två veckors och fem månaders ålder och den brukar vara som mest intensiv mellan sex och åtta veckors ålder.

Andra symptom på kolik kan påminna om magbesvär hos din bebis. Spädbarn brukar dra upp knäna mot magen, spänna benen rakt ut eller knyta nävarna i luften när de har ont i magen. Magknip är vanligt förekommande för barn och ibland kan det också höras hur det kurrar, hur magen låter orolig och ditt barn har svårt att bajsa.

Vad är bra att veta när min bebis har kolik?

I de flesta fall är spädbarnskolik ett besvär som går över av sig själv. Det har inte heller några följdverkningar, såsom långsiktiga negativa konsekvenser, för barnets utveckling och hälsa. Besvären brukar nå sin kulmen för att därefter avta med tiden och det är ofta förekommande att obehaget drabbar spädbarn. Det är nämligen en av de vanligaste orsakerna till att småbarnsföräldrar söker sig till vården för rådgivning. Orsaken till spädbarnskolik är som sagt inte känd och de förmodade bidragande orsakerna är av olika karaktär. Bebisars förmåga till matsmältning, obalans i tarmflora och eventuella matallergier eller intoleranser är ibland orsakerna. En annan linje handlar om stress i barnets omgivning och att bebis har svårt att komma till ro. Oavsett vad koliken orsakas av är det viktigt att du som förälder vet om att det inte beror på att du har gjort något fel.

När ska jag söka vård för mitt barn med kolik?

En av de vanligaste frågorna om kolik är just denna. Det kan kännas svårt att avgöra vad skrikandet beror på. Vid spädbarnskolik är det barnavårdscentralen, BVC, som du ska vända dig till om något av följande stämmer: 

 1. Om du är osäker på att skriken beror på just kolik. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är vanligt gråt och vad som inte är det. Det är naturligt att helt enkelt vilja utesluta att det finns någon annan orsak till skrikandet. Om skrikandet orsakas av någon annan anledning än kolik kommer BVC att hjälpa er, alternativt hänvisa er vidare.
 2. Bebis har skrikit mycket, länge och i flera dagar i sträck och du behöver stöttning och hjälp. Bebis kanske också är ledsen stora delar av tiden.
 3. Du är besvärad och uttröttad. Personalen på BVC har stor erfarenhet av att hjälpa med föräldrar i samma situation som du. Dessutom kan de förmedla kontakt med en psykolog eller läkare om du önskar mer hjälp.
 4. Om du misstänker att matningen är orsaken till koliken. Spädbarnskolik kan inträffa oavsett om din bebis ammas eller får ersättning. Om du ammar kan det till exempel hjälpa att utesluta viss kost. Det kan också handla om intolerans mot komjölk för bebisar som äter bröstmjölksersättning. Gör däremot ingen förändring i matningen utan att rådfråga BVC först.

Hur kan jag hjälpa min bebis med kolik?

En vanlig orsak är att bebis får i sig luft när hen ammar eller äter. Det händer ofta barn med starkt sugbehov. Att svälja mycket luft kan ge gas i tarmarna och spänd mage. Motverka detta genom att:

 • Ta pauser i matningen. Genom att mata långsamt ger du din bebis möjlighet att vila och eventuellt rapa emellanåt. Det kan hjälpa att mata ofta men lite åt gången.
 • Om din bebis ammar behöver du vara noggrann med att din bebis läppar är utvikta kring en så stor yta som möjligt av vårtgården. På så sätt minskar du inflödet av luft. Du kan sakta ner flödet av bröstmjölk genom att mjölka ur bröstet lite innan du börjar att amma.
 • Om din bebis äter bröstmjölksersättning kan du sticka små hål i nappen på flaskan. Då rinner ersättningen långsammare och matningen går långsammare.

Ett effektivt sätt att få bebis att rapa, och därmed bli av med luft i magen, är att hålla upp ditt barn i famnen. Låt hens ansikte vila över din axel. Få din bebis att slappna av genom smekningar över huvudet och/eller klappningar på rumpan – då brukar barn rapa.

BVC eller en amningsmottagning kan hjälpa dig som ammar att se över matningen. Vårdpersonalen hjälper dig med såväl de vanligaste frågorna om kolik som med frågorna kring er individuella situation. Det finns olika tekniker för amning och det kanske finns tekniker som passar er bättre än andra. Likväl finns det olika typer av bröstmjölksersättning. Låt BVC eller amningsmottagningen rekommendera dig en annan sort som ni kan prova en kort period.

Allmänna råd

Som ammande förälder kan ditt barns magont bli bättre om du utesluter intaget av vissa produkter. Du bör undvika nikotin eftersom ämnet påverkar bebisars tarmrörelser negativt. Hos 1177 kan du få råd och tips om hur du kan sluta röka eller snusa. Prova även att utesluta all form av koffein, såsom kaffe och energidryck. I vissa fall kan det också hjälpa att minska bebis magont genom att utesluta viss kost. Exempel på detta kan vara komjölksprodukter, nötter, ägg och vete. Att utesluta viss kost är framförallt aktuellt om ditt barn uppvisar andra symptom under koliken, så som kräkningar, diarré eller utslag. Vänd dig till BVC för råd.

Det kan också vara värt att prova att använda napp, pysventil eller att ge närhet till barnet. Napp kan hjälpa, åtminstone hjälpa något, mot skrikandet hos barn med ett tydligt sugbehov. Om du misstänker att barnet snart kan börja skrika kan nappen vara behjälplig. En pysventil är utformad för att hjälpa din bebis att bli av med överflödig gas. Det är en engångsventil som du försiktigt för in i ändtarmen. Använd ventilen när barnet är lugnt och inte är i en period av skrikande. Pysventiler finns att köpa på apotek och babybutiker. Låt barnet vara nära dig genom att bära barnet. Pröva att bada eller massera din bebis om du misstänker att en ny skrikperiod är nära.

Din psykiska hälsa

Fastän spädbarnskolik inte är farligt eller har några negativa följdverkningar på barnet kan det drabba dig som förälder negativt. De vanligaste frågorna om kolik rör ofta barnet, men det är viktigt att inte glömma bort dig själv. Den stress som skrikandet medför är en riskfaktor för föräldrars psykiska välbefinnande. Många föräldrar får till exempel problem med sömnen. Rådfråga BVC eller kontakta din vårdcentral om du upplever att din psykiska hälsa drabbas negativt. Det är viktigt att du får det stöd och den hjälp som du behöver. Be också om hjälp från familj och närstående, så att andra vuxna i din närhet kan avlasta.

Skaka aldrig ditt barn

Att skaka ett barn kan vara livshotande. Det krävs inte mer än ett par sekunder av skakning för att orsaka bestående skador hos ditt barn. Spädbarnskolik är tufft och påfrestande för dig som förälder, men om du känner att du kan tappa behärskningen ska du lägga ifrån dig din bebis. Placera barnet på ett säkert sätt i sin säng, fastän hen skriker, eller låt en partner eller annan närvarande vuxen hålla barnet. Lämna rummet och hämta energi på egen hand.

Redo att prova Toddly?

Intresseanmälan