Testa Toddly redan idag - Få prisförslag

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Policy gällande dina personuppgifter
Hey Kiddo Nanny hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn menar till att beskriva hur personuppgifter insamlas, syftet med insamlingen av personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter. Policyn är tillämplig i de fall du använder våra hemsidor, verktyg samt andra tjänster som hanteras av Hey Kiddo.

Om personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är definierad som all information från vilken en fysisk person kan identifieras, direkt eller indirekt. Information som exempelvis kan anses som personuppgifter inkluderar namn och kontaktuppgifter, referenser, inskickat material, registrerade val, och personbeskrivningar med mera.

Behandling av personuppgifter definieras som varje process som innehåller personuppgifter. Behandling som kan betraktas som hantering av personuppgifter kan exempelvis vara insamling och sortering av personuppgifter med avsikt att läsa, använda, justera och / eller radera information.

Registrering och hantering av information

Vid olika kundkategorier

Intresseanmälan och ’Sign up’
Vid kontakt hanteras personuppgifter vid intresseanmälan och köp av våra tjänster i form av namn, telefonnummer, e-postadress, behov av tjänst, relevant studieinformation och kontakthistorik.

Hey Kiddo ingår i koncernen A Plus Education Group AB, med organisationsnummer 559161-5306. Personuppgifter kan komma att överföras till, och behandlas i övriga koncernbolag. Vi kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående.

Personuppgifterna behandlas för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden och anbud av tjänster vilka kan ses som relevanta i enlighet till det intresse som påvisats.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att hantera din intresseanmälan och köp av tjänster. Bedömningen att hantering av intresseanmälan är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker under den studerandes förväntade studietid.

Befintliga kunder
Som befintlig kund hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst, relevant studieinformation och kontakthistorik.

Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera och hantera avtal som slutits, och tillhandahålla köpta tjänster. Vidare behandlas personuppgifterna för att upprätthålla en kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden av tjänst.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att hantera samt fullgöra din befintliga tjänst. Bedömningen att hantering köpta tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker under den studerandes studietid, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokförings- och revisions syfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Tidigare kunder
Som tidigare kund har personuppgifter hanterats i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst, relevant studieinformation och kontakthistorik.

Personuppgifterna behandlas för att upprätthålla kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden av tjänster som kan vara av intresse samt uppfylla de rättsliga krav som ställs.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att få relevant information om erbjudanden och tjänster. Bedömningen att hantering av tidigare avtal är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen tillsammans med rättsliga krav som ställs utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker under den studerandes studietid, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokföringssyfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Vid olika kategorier av anställning

Jobbansökan
Vid jobbansökan hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, anteckningar och summering av intervjuer samt inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, och utbildningsintyg.

Personuppgifterna hanteras för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med den jobbansökande gällande den tjänst som är aktuell.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att hantera jobbansökningen. Bedömningen att hantering av jobbansökan är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker i tre (3) år efter senaste kontakten eller till dess den aktuella tjänsten har tillsatts.

Nuvarande anställd Nanny
Som nuvarande anställd Nanny hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, lönehistorik, kontoinformation, anteckningar och summering av intervjuer samt inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, och utbildningsintyg.

Personuppgifterna hanteras för att kunna administrera och fullgöra avtalet med den anställda som arbetsgivare samt kunna upprätthålla en kommunikation relevant för den tjänst som är aktuell.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att fullgöra och administrera din tjänst samt tillgodose relevant information kopplad till tjänst. Avtalet utgör ett rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker så länge du är anställd och därefter i tre (3) år efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre är gällande. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokföringssyfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Tidigare anställd Nanny
Som tidigare anställd Nanny hanterades personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, lönehistorik, kontoinformation, anteckningar och summering av intervjuer samt inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, och utbildningsintyg.

Personuppgifterna hanteras för att efter avtalet kunna kommunicera samt tillhandahålla relevant information till den tidigare anställda samt kunna följa de rättsliga skyldigheter som ställs.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att efter avtalet kunna kontakta dig. Berättigade intresset tillsammans med rättsliga krav utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker i tre (3) år efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre är gällande. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokföringssyfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Övriga syften
Information som registeraras och hanteras som kund och anställd kan även vara föremål för att behandlas av Hey Kiddo och partners i följande syften, utöver vad som redogörs ovan:

  • Föra statistik, analysera och vidare undersöka marknadens behov.
  • Testa, utveckla och förbättra produkter, tjänster och erbjudanden.
  • Leverera en relevant riktad kommunikation, erbjudanden och tjänster utifrån kundprofil och studieinformation med mera.
  • Administrations- och systemutveckling.

Information som behandlas är exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, användning av tjänster och produkter, transaktionshistorik med mera.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna utveckla våra tjänster. Bedömningen att utveckla våra tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller vad som krävs för att tillgodose rättsliga skyldigheter. Personuppgifter hanteras inte längre än vad som annars anges i uppgifter ovan.

Användarspårning
Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Direktmarknadsföring

Vilken typ som tillämpas och hur du avstår

Användning av direktmarknadsföring sker främst via e-post, sms, direktpost och riktad annonsering. Personuppgifter som behandlas i syftet för direktmarknadsföring utgår ifrån vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda tjänster till personer som anses vara lämpliga att bli erbjuda nya tjänster utifrån dess personuppgifter. Bedömningen att kunna erbjuda nya tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Önskar du avstå från utskick via e-post eller sms kan du avsluta vidare utskick via en länk eller genom att svara på mottaget meddelande. I övriga fall kan du kontakta oss på info@heykiddo.se för att avstå från framtida direktmarknadsföring.

Vidare användning av personuppgifter

Personuppgifter kan delas med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer kallas personuppgiftsbiträden och avser att hjälpa bedriften av bolaget Hey Kiddo. Personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden enbart i fall där ändamålet är angivet. Delningen av personuppgifter sker i rutin alltid med största säkerhet.

Hey Kiddo samarbetar enbart med personuppgiftsbiträden som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som finns lokaliserade i ett land utanför EU/EES som genom beslut från EU-kommissionen har ansetts säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå.

Minderåriga och våra tjänster

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Hey Kiddo, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre, alternativt att du har målsmans eller vårdnadshavares samtycke gällande att vi behandlar dina personuppgifter. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta finner du längre ned.

Skydd av personuppgifter

För att skydda personuppgifter använder vi slutna IT-system för att bibehålla personuppgifternas sekretess och integritet. För att skydda samt undvika olovlig och obehörig tillgång till personuppgifter har enbart personer som uppfyller våra säkerhetskrav behörighet att ta del av det slutna IT-systemet. Endast de personer som uppfyller ett behov att behandla personuppgifter med ett angivet ändamål får ta del av IT-systemet.

Rättigheter och val

Du har ett flertal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Du har rätt att begära ett registerutdrag av alla personuppgifter vi har om dig, rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar dina personuppgifter och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter för att kunna ta med dem till en annan aktör (s k. dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss genom mail till info@heykiddo.se.

Våra kontaktuppgifter

Kiddo Sweden AB
www.heykiddo.se

Scheelegatan 8,
112 23 Stockholm, Sverige

info@heykiddo.se

Ändringar i policyn

Hey Kiddo kan komma att ändra denna policy med anledning i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste variationen kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2020-06-01

Redo att prova Toddly?

Intresseanmälan